فلاشر EX200

دسته :درب های اتوماتیک

اپراتور زیر سقفی (سکشنال) EX4024D

دسته :درب های اتوماتیک

پانل جک EX2020

دسته :درب های اتوماتیک

چشم خطی EX33

دسته :درب های اتوماتیک

چشم خطی EX44

دسته :درب های اتوماتیک

سیستم های جک لولایی EX3024 و EX5024

دسته :درب های اتوماتیک